Kisel, Olesya V., Natalya N. Zerkina, Yuliya A. Savinova, Tatyana Y. Zalavina, Natalya V. Kozhushkova, e Vladimir V. Mikhaylov. 2018. “LINGUISTIC AND SOCIAL ASPECTS OF NAME GIVING MOTIVATION”. Espaço Plural 18 (36):297-316. https://saber.unioeste.br/index.php/espacoplural/article/view/19721.