Sanches, F. C. (2018). Editorial. Revista Expectativa, 16(1), i-iv. https://doi.org/10.48075/revex.v16i1.18710