[1]
Frezzatti Jr., W.A. 2000. OS SENTIDOS DO DARWINISMO. Temas & Matizes. 8, 15 (jan. 2000), p.55–68.