Frezzatti Jr., Wilson Antonio. 2000. “OS SENTIDOS DO DARWINISMO”. Temas &Amp; Matizes 8 (15):p.55-68. https://saber.unioeste.br/index.php/temasematizes/article/view/3906.